Semi-Spoed Cursus


Het succes van de laatste 17 jaar is wel onze: -- Semi-Spoedcursus --.

De optimale doorlooptijd en de rit naar Amsterdam of Rotterdam zorgt voor een perfecte voorbereiding op het examen.
Ook het aantal lessen is zodanig afgestemd dat een gemiddelde leerling in staat is om de eerste keer te slagen.


Om de Semi-Spoedcursus zonder vertraging de kunnen doorlopen is het wel van belang dat je voor ondertekening van de overeenkomst in het bezit bent van het Theorie Certificaat.
Als je het certificaat nog niet hebt, zijn wij graag bereid om je te ondersteunen bij het halen van het Theorie Certificaat.

Kijk in de onderstaande overzichten hoe de Semi-Spoedcursus werkt:


Als je kiest voor de Semi-Spoedcursus dan wordt vooraf
je examen gepland bij het CBR.
De lessen worden verdeeld over minimaal 8 weken en maximaal 13 weken.
In de afgesproken weken worden per week 3 of 4 rijlessen
gepland.
De lestijden worden in onderling overleg gepland.
Eveneens kan er afgesproken worden om meerdere lessen
aaneengesloten per week te lessen.

***

Als je bij ondertekening van de overeenkomst nog géén theoriecertificaat hebt,
dan bieden wij ondersteuning om het certificaat te halen.

Verstandig is het dan om de praktijklessen verder in de toekomst te plannen.
Een onnodige vertraging van de praktijklessen wordt dan uitgesloten.

Je praktijkexamen wordt dan pas gepland na het halen van het theoriecertificaat.

***

Tijdens de cursus is er de mogelijkheid voor het afleggen
van een Tussentijdse Toets bij het CBR.
Hierdoor kom je nog beter voorbereid op het examen
waardoor je kans van slagen groter wordt.
Bovendien kun je dan vrijstelling krijgen van de
bijzondere manoeuvres.

***

Het invullen van een eigen verklaring is alleen mogelijk via de website van het CBR.
Een "Eigen verklaring" is een invulformulier met medische vragen voor het verkrijgen van een medische verklaring voor rijgeschiktheid.
De kosten voor een eigen verklaring zijn bij het CBR € 37,80 (jaar 2019).
Via de site van het CBR kun je een Eigen Verklaring aanvragen.

***

De cursus is voorzien van een schriftelijke overeenkomst.

***

Extra Leermoment in de Semi-Spoedcursus:

- Indien je wilt kun je tijdens de Semi-Spoedcursus
eenmalig in Amsterdam of Rotterdam lessen.
Dat je tijdens deze les veel ervaring opdoet en dat je
met meer zelfvertrouwen het examen aflegd, hebben
voorgaande leerlingen reeds bewezen.
Er worden 4 lessen ingepland voor de rit in
Amsterdam of Rotterdam.

By Photo: Andreas Praefcke - Own work, CC BY 3.0, Link
By Emvee - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

In de onderstaande tabel vind je de prijzen voor de Semi-Spoedcursussen:


Semi-Spoedcursus (zonder tussentijdse toets)

30 lessen (75 minuten)
Praktijkexamen

€ 2035,-

Semi-Spoedcursus (met tussentijdse toets)

30 lessen (75 minuten)
Tussentijdse Toets
Praktijkexamen

€ 2255,-